Amdanom ni

Mae project Yr Oriel Bortreadau Genedlaethol/BT Road to 2012 yn dathlu’r rheiny sydd, yn gweithio i ddarparu Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

Mae’r wefan hon i ffonau symudol yn cyd-fynd â thaith genedlaethol Yr Oriel Bortreadau Genedlaethol/BT Road ro 2012, arddangosfa awyr agored am ddim fydd yn cael ei dangos yn nhair o brif ddinasoedd Prydain: Caerdydd, Caeredin a Birmingham.

Mae'r daith genedlaethol yn cynnwys uchafbwyntiau'r comisiwn ffotograffig mwyaf erioed gan yr Oriel Bortreadau Genedlaethol. Mae’r cwbl yn bosibl drwy noddwr Gemau Olympaidd 2012 BT, ac mae’r arddangosfa yn cynnwys portreadau mawrion o Jessica Ennis, Victoria Pendleton, Tom Daley, David Weir, Seb Coe a Danny Boyle.

Comisiynwyd saith o ffotograffwyr byd-enwog i gyfrannu at y project ac i weithio ar leoliad, mewn llefydd oedd yn berthnasol i rôl y sawl yn y llun yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

Ynghylch BT

BT sy'n noddi'r project, gan gefnogi'r Oriel Bortreadau Genedlaethol i gomisiynu ffotograffwyr byd-enwog i greu 100 o bortreadau newydd o'r bobl yn gwneud cyfraniad sylweddol i'r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. O ddynion busnes ac athletwyr i arlwywyr a gweithwyr adeiladu, mae Road to 2012 yn adrodd straeon i ysbrydoli a bydd yn etifeddiaeth ymhell ar ôl i'r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd orffen.

Fel partner gwasanaethau cyfathrebu swyddogol Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012, nid unig rôl BT yw gosod gwasanaethu cyfathrebu hanfodol yn eu lle i gysylltu pobl â'r Gemau, ond mae hefyd yn helpu i adrodd straeon y bobl a'r llefydd sydd wrth wraidd rhoi Llundain 2012 ar waith.

Ar-lein

Mae mwy o wybodaeth ar y ffotograffwyr a'r sawl sydd yn y lluniau a  phrojectau cyfranogi ar brif wefan y project, yn ogystal â'r portreadau a gomisiynwyd.

Edrychwch am y codau QR ar y paneli i weld cyfweliadau arbennig a ffotograffau tu ôl i'r llen ar y wefan hon i ffonau symudol.