Tour: Cardiff, 30 Mar - 27 May

30 March - 27 May 2012
Adjacent to Wales Millennium Centre at Cardiff Bay

This free outdoor exhibition of portraits by acclaimed photographers, is part of the National Portrait Gallery/BT
Road to 2012. The display features thirty portraits of those working behind the scenes to make the London 2012 Olympic and Paralympic Games happen, alongside images of renowned athletes and aspiring young Olympians including Jessica Ennis and Eleanor Simmonds.

30 Mawrth – 27 Mai 2012
Wrth ymyl Canolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd

Mae'r arddangosfa awyr agored hon o bortreadau gan ffotograffwyr byd-enwog, yn rhan o broject yr Oriel Bortreadau Genedlaethol/BT Road to 2012. Mae'r arddangosfa yn cynnwys tri deg o bortreadau o'r rheiny sy'n gweithio tu ôl i'r llen i baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012, ynghyd â darluniau o athletwyr enwog a'r dyfodol gan gynnwys Jessica Ennis ac Eleanor Simmonds.

Links